Statutul cadru al organizatiilor afiliate - publicat în Monitorul Oficial - Partea I-a nr. 705/21.09.2015