ORGANIGRAMA AJVPS GORJ :

 
                       ADUNAREA GENERALĂ  A AJVPS GORJ
                              I                                               I
        CONSILIUL DIRECTOR  -------------------- COMISIA DE CENZORI
              I               I    I     I
              I               I    I  COMITET CLUB
              I               I    I     I
              I               I  ------------------------------------------
              I               I   -  GRUPE  DE VÂNĂTORI
              I               I   -  GRUPE DE PESCARI   
              I               I
              I             Comisii cu caracter consultativ  - comisia de vânătoare, 
              I                                                            tir vânătoresc, chinologie                                                                                                                      
              I                                                          - comisia de pescuit sportiv 
              I                                                            și competiții
DIRECTOR EXECUTIV -------------                     - comisia juridică
    I                     I                         I                    - comisia economică
    I                     I                         I                    - comisia pentru promovarea
    I                     I                         I                      imaginii asociației
    I                     I            CONTABIL ȘEF   
    I                     I               I               I
    I                SECRETARI CLUB           I
    I                     I                               I                                    
PAZNICI DE VÂNĂTOARE               - CASIER 
                                                   - GESTIONAR MAGAZIN
                                                   - ÎNGRIJITOR