SEZON de vânătoare :  mai 2018 - 14 mai 2019  Cote de recoltă :

_________________________________________________________________
Fond cinegetic                                     Specia  de  vânat
                        ____________________________________________________
Nr/ Denumire       Căprior        Mis- Ie-    Fa- Potâr- Vul- Șa- Porum- Guguș- Pre-  
                     _____________treț  pure  zan niche  pe   cal  bel gul. tiuc    peliță 
                       M-sel. M-tr. F                   
__________________________________________________________________
  3 Padeș       Cotele de recoltă                                                      Cotele de recoltă,
13 Săcelu       pentru sezonul                                                         pentru sezonul 
17 Brădiceni   01.05.2018 -                                                            mai 2018 - 14. mai 2019
18 Lelești       15.02.2019                                                               au fost aprobate prin 
19 Turcinești   au fost aprobate                                               Ord. MAP nr.540/15.05.2018  și
20 Curtișoara  prin Ord. MAP   (la specia CĂPRIOR)                                                publicate în M.O. nr. 
21 Dănești       nr.405/13.04.2018                                         ( pentru restul speciilor de vânat )
22 Ceauru      și publicate în M.O.
23 Scoarța     nr.                                                    
24 Prigoria                 Ord. M.A.P. nr. 827 /23 .08.2018- Prezentul ordin are ca obiect stabilirea unor măsuri de combatere a pestei                                                                           porcine africane prin aprobarea unei cote suplimentare de intervenție la specia mistreț din anexă.
25 Ștefănești
26 Cărbunești
29 Trestioara
20 Tehomir
31 V. cu Apă
32 Romanatu
33 Peșteana
34 Berlești
35 Logrești
36 Licurici
38 Turceni
39 Plopșoru
40 Aninoasa
41 Bibești
42 Turburea
43 Crușeț 
44 Slăvuța
20 Cerneți
25 Jiana
34 Vânju Mare
 
____________________________________________________________
Fond cinegetic                               Specia  de  vânat
                        ______________________________________________
Nr/ Denumire   Sturz Sturz  Gâsca   Rața  Rața  Cioara Cioara  Coțo- Ga-
                       vâsc   vii   de sem. mare mică  grivă   de sem. fana  iță
                   
____________________________________________________________
  3 Padeș
13 Săcelu
17 Brădiceni
18 Lelești
19 Turcinești 
20 Curtișoara
21 Dănești
22 Ceauru
23 Scoarța 
24 Prigoria
25 Ștefănești
26 Cărbunești
29 Trestioara
20 Tehomir
31 V. cu Apă
32 Romanatu
33 Peșteana
34 Berlești
35 Logrești
36 Licurici
38 Turceni
39 Plopșoru
40 Aninoasa
41 Bibești
42 Turburea
43 Crușeț 
44 Slăvuța
20 Cerneți
25 Jiana
34 Vânju Mare