- PROHIBIȚIE LA PESCUIT - 2019 -

  În apele colinare și de șes ..11 aprilie- 09 iunie 2019 inclusiv.   

 ( a oricăror specii de pești, crustacee, moluște și al altor viețuitoare acvatice )      

  În apele care constituie frontieră de stat..26 aprilie-09 iunie 2019