,

 

 

ANUNȚ
            Se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial,recreativ/sportiv si familial al oricaror specii de pesti,crustacee,moluste si al altor vietuitoare acvatice in habitatele piscicole naturale,pe o durata de 60 de zile,in perioada 11 aprilie-09 iunie 2019 inclusiv , iar in apele   care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, in perioda 26 aprilie- 09 iunie inclusiv cu excepțiile prevăzute in prezentul ordin.

 

 

Conform prevederilor art. 23, alin.(1) din  Ordonanţa de Urgenţă nr. 85/23.11.2016, pentru modificarea şi  completarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura:

"pescuitul recreativ în habitatele piscicole naturale se practică în baza unui permis de pescuit emis de către beneficiarul contractului de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ."Cotizatia de membru pescar aferenta anului 2023 este de 190 lei.
Având în vedere adresa nr. 330/15.04.2019 referitoare la CALENDARUL COMPETIȚIONAL de pescuit sportiv emisă de AGVPS din România,AJVPS Gorj organizează CONCURS DE PESCUIT SPORTIV -  Faza pe Cluburi in data de 15.06.2019 și faza pe Asociație în data de 16.06.2019.Detali la tel. 0769050413 
SITUAȚIA CONTRACTELOR DE PESCUIT 
ASOCIAȚIA    CONTRACT NR.
AJVPS GORJ  24/29.09.2017