AJVPS  GORJ

      Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportiv Gorj, denumită AJVPS Gorj, este persoană juridică neguvernamentală, de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil.  

    AJVPS Gorj este constituită pe principiul liberei asocieri, din totalitatea vânătorilor și pescarilor sportivi înscriși în evidențele sale, care aderă la Statutul acesteia și se obligă să îl respecte.  

      AJVPS Gorj este înscrisă în Registrul național sub nr. 444/A/1998 și în Registrul asociațiilor și fundațiilor ținut la Judecătoria Tg-Jiu, sub nr. 444/A/2006

      AJVPS Gorj este afiliată la AGVPS din România, potrivit legii și statutului acesteia, pe care se obligă să îl respecte. 

           Personalul nostru profesionist este întotdeauna la dispoziţia dvs.